طنز چریکو

نکته های چرکو 31

ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر - زمین شماره ۲

هلیله۳ - ۵گسار

  

 خوانندگان جان سلام  

 

مسعود کی!!!!مو؟؟؟؟ دلش گرفته ، در وبلاگش عصبانی است ، یه نظر فرستاده گفته اگه چیزی راجع به این واویلا و دروسه (با سکت راء و فتح واو) ، چیزی ننویسی با پیت نفتی تش تو وبلاگت راس می کونوم پس ،

تقدیم به مسعود همراه با ترس : 

 

مسعود کی!!!!مو؟؟؟؟

من گزارش خوندم ، عادلی وار چو فردوسی گزارش کردی؛

ای مبارک جانم!

همه چی آرومه؟ تو می گی آرومه؟

دل من داغونه ، من چقدر بدبختم ، این مگر فوتباله؟

مگر این بازی ، بازیه کفتر بازی است؟

مگه تو ، بغ بغو را می شنوی از رهه دور؟

لطفاً از حاشیه پرهیز کنید!

دست خود شسته و جور دگری باید دید؛

وای از جوجه ای که زاده شده اول فصل؛

عین آن مرد که بیهوش شده در شب عقد؛

ای مبارک جانم!

شریفی را دیدم؛

خشم ، رنگ رخساره او ، رنگ تماته کرده!

اول بازی خود با گسار؛

پای منشور کشیدی به میان؛

لطفاً از حاشیه پرهیز کنید!

دو سه بازی و نه بیشتر ، تو زمانت باقی است؛

خطر بوق چی را ، من به تو هشدار دهم؛

سخن لیدر تیم را ، به تو  فریاد زنم؛

من ز سکو بنشینان ولات ،

مرد و زن ، پیر و جوان؛

زدن آجر سخت ، گوجه نرم ، به تو اخطار دهم؛

جان من ، مونس و سلطان دلم؛

علف خرس نباشد این پول؛

باخت ، آخر بریزد از سر تو قطره خون؛

لیدر و بوق چی و مرد و زن و پیر و جوان؛

اندر اوصاف و مزایای فسخ؛

نطق غرایی دارند؛

نیمکت تیم ، دگر بوی جدایی دارد؛

صورت مسئله طولانی شد ، می بخشید!