طنز چریکو

پشت پرده ترانه ها ۴

خوانندگان جان سلام

 

می دانم مشتاقانه و بی صبرانه منتظرید تا بار دیگر افاضات تحلیل گونه چرکو را از پشت پرده ترانه های مبتذل لوس آنجلسی از چشمانتان وارد مغز تحلیلگرتان نمایید، پس بیش از این شما را منتظر نمی گذارم و اهداف پلید ترانه ای دیگر را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.

ترانه مبتذل انتخابی امروز به "سرعت برق و باد"نام دارد که متاسفانه بصورت مخفیانه در حال بلوتوث و دست به دست شدن می باشد و چرکو در ادامه ، ارجاعات فرا متن این ترانه را به نحوی عمیق و علمی واکاوی می نماید.  

 

بزن بریم به سرعت برق و باد / بزن بریم از اینجا

 

مشاهده می شود که این ترانه سرا ضمن القای حس یأس و سرخوردگی از وضعیت فرد شنونده ، در ادامه با ذکر اشاراتی به سرعت برق و باد ، با زیرکی خاصی تغییرات اقلیمی نظیر بی برقی و بی بادی را بهانه ای برای فرار در نظر گرفته است.

ولی در نهایت متوجه می شویم که خواسته اصلی این از خدا بی خبر لوس آنجلسی ، بی شرمانه القای حس عجله و شتاب که کاری از کارهای شیطان است ، برای شنوندگان در ذهن می پرورانده است.

 

بزن بریم عشق و داد و بیداد/بزن بریم از اینجا

 

در ادامه متاسفانه این فرد مشوشگر اذهان عمومی ، خواسته های قبلی خود را در قالب بر انگیختن حس عشق و عاشقی و داد و بیداد کردن ، مد نظر داشته است تا در کمینی مخفیانه خواسته خود را به انجام برساند.

 

دوباره عشق دوباره گوشه گیرم/همین و بس دوباره سر به زیرم

 

پروسه مظلوم نمایی ، پروسه ای سخت فریبنده است و از سر و روی این بیت می بارد . شاید این فرنگ رفته ، برای خود و اجرای اهداف مد نظر، طرفدارانی را در باب مظلومیت خود ساخته ، بیابد و همراه سازد.

 

نمیشه پنهون بشم دست دلم رو شده/بزن بریم تا نگی طفلکی ترسو شده

علیرغم زیرکی سراینده ، دراین بخش ترانه سرا خودش را لو می دهد و ناتوانی خود را از عدم توانایی در پنهانکاری نشان می دهد و با زبان بی زبانی اخطار می دهد :

در این دوره و زمان نمی توان خواسته های دل را پنهان کرد ، ولی در ادامه شجاعت مثال زدنی از این مشوشگر شاهد هستیم تا ثابت کند اتهام ترسو بودن از او به دور است و نهایت تلاش را برای به سرانجام رساندن اهدافش انجام می دهد.

 

آخر قصه من و تو بد نیست/بزن بریم که قلب من شکستن قلب تو را بلد نیست

 

اتاق فکری که در پشت پرده این ترانه وجود دارد در این قسمت تیر خلاص را زده و با تطمیع و اشوه رفتن ، با آوردن واژه هایی نظیر "قلب" و "شکستن قلب" ، نهایت اجرای اهداف خود را خوب توصیف می کند تا شنوندگان از واقعیت درونی این ترانه سرا غافل بمانند ، شاید این مهدورالدم با پیش کشیدن عاشقی شنوندگان ، بتواند احساست آنها را جریحه دار نموده و در آخر با فریب دادن شنوندگان به اهداف نهان و آشکار خود برسد.