طنز چریکو

نکته های چرکو 29

خوانندگان جان سلام  


 اون بالا زیر عبارت "هلیله خندان" یه ابزار هست تا چریکو رو به 52 زبان ترجمه کنید و اما :


" نجوا "  

 

الهی سوگند به گنج فراغ ، چو در فصل گرما برای مردان آسایش است و فراخ ، هر چند سخت است تعریف واژه فراق ، ولی من عاشق فراغ هستم و فراخ و فراق!

ای خالق لحظه لحظه های زمان و ای بوجود آورنده قلم و کتاب ، بیزارم از نوشتن در باب حساب ، لیک یک نامه ای نوشته ام محرمانه به یار ، که آیا به راستی ، قبل از بیدار شدن ، می ترکد شکم این غول بی سر و یال؟

پروردگارا اگر چه از اجنه بیزارم ، ولی از شعف و شادی ، به سمت جزیره شیف در راهم و چون از چهتل گریزانم ، اختیاری نیز برای انتخاب ندارم!

ای خالق شهرستان بوشهر که چسپانده ای به آن محله ریشهر و بلاتکلیف نموده ای در آن آبادی بیشهر ، در وصف این ، سروده انجمن چندین شعر ، ای آفریدگار آب ، از تشنگی و نبود آب در لوله های آب ، سر گذاشته ام به کوه و به دشت ، ای انجمن چرا؟ چرا در این خصوص نمره ام بداده ای تو هشت؟

الهی تو می دانی من کیستم ، هر چند عضوی از اعضاء جلسات و محفل خصوصی دیگران نیستم ، ولی تو خود می دانی که چقدر عاشق نمره بیستم ، هر چند از تشنگی و بی آبی ، در آینده ای نزدیک عضوی از این دنیا نیستم!

الهی! باوجود چریکوی جعلی ، برای ارسال نظر به وبلاگهای دیگران دلتنگم ، لیک چون اجنه هست در چنگم ، در کشف حقیقت نیز بسیار منگم و هر چند با دو ابر قدرت شرق و غرب (آدم و جن) ، همیشه در جنگم ، لذا در دشمن تراشی بسیار زرنگم ؛ دروغ چرا؟! برای انجمن و آرام مایه ننگم و در یک کلام ، در راه ساختن آینده کمی لنگم!