طنز چریکو

نکته های چرکو ۲۴

" بامبولتینا " 

 

خوانندگان جان سلام 

 

بازیار مدتیه پیداش نی ، گفتم یه شعری سیش بگم شاید پیداش بشه ، آخه حاجی گفته :

باید اَشغاله ی سیزده بدر ، مال مهمونه ی نوروزی ، که توی موزه (خونه گووی حاجی) جم شده ، جمش کنید . شاید تو کهدون و زیر کَه ها ، یه ساعت موچی "وست اند واچ " قدیمی هم پیدامون که!!!! 

 

 

گـــر  یاد  بگـــیری کَـمَـکـی  ،  بامبولتینا

 

یک طنز نویسی که در آن هست ، فوتینا  

 

 چــون فـــعل به فاعـــل بزند ، مفعولتینا 

 

کیفم بشــود کـوک و شــوم ، شنگولتینا

 

تمـــبک بزنم ، تـــا کــــه دم  گـاو  بجنبد 

 

این است کَـلَـک ، تا بشــوم خــر پولـتینا

 

ای وای که "در زندگی من هدفی نیست"

 

این شیـوه در این دوره شده ، معمولتینا

 

هر وقت که "دوستی" مرا "دوثت" بنامد

 

آن روز به ناگه بزنم صورت خود،پنجولتینا

 

 بحران که چو حل کرد هزارمرد و رفیقش

 

وقتی که شکست چرخه به یک مفتولتینا

 

 گـر بر کلک و حقـه ، نظر سنجی نمایند

 

رأیی ندهم تا که نهند نام مرا مونگولتینا

 

 بی حق و حساب نی، که من را برهانند

 

مستضعفم و خانه ندارم مو در دزفولتینا

 

 فکری بنما حاجی که بیشهر غریب است

 

ای  آنکـه  تقبــل می کنی ، مسئولتینا

 

 مشــکل بگشا ، طفره نرو ، درد دوا کن

 

چون پارتی داری،کردی خودت مشغولتینا

 

 چرکـو چو شود چاق تر از بشکـه نفتی

 

او هم چو شما گاز ندارد به یک کپسولتینا