طنز چریکو

نکته های چرکو ۱۵

" صفر که در رفت "    

 

خوانندگان جان سلام 

 

آورده اند که قدمای این بلاد کبیر ، پس از سپری شدن دو ماه حرام محرم و صفر ، رسمی نیک بجا آورده تا دفعی خیر از بلا نمایند و آن را "صفر به در " یا "صفرک در" نام می گذاشتند.

پس چرکو به رسم ادب و پیروی از پیشینیان این دیار دست به دعا برداشته ، خالصانه مناجات زیر را زمزمه می نماید :

 

الهی! "صفرک در" آمد ، پس تمدن بلاد کبیر هلیله را با تمدن موجود در محتوای وب های این بلاد کبیر در هم آمیز و بر همه تمدن های مناقشه بر انگیز بشری، توفیق غلبه عطا بفرما!

 

خداوندا! "صفرک در" آمد ، تجمعات پلاکارد به دست از دیگر تمدن های نوظهور که تنها برای دزدیدن نام و هویت تمدن هزار مردان دست به اقدام زده اند ، در هر مکان و در هر زمان به شدید ترین نحو ممکن سرکوب بفرما!

 

بار الها! "صفرک در" آمد ، تکلیفی به گردن هیچکدام از مردمان بلاتکلیف این سرزمین و صاحبان اصلی تمدن بیشهر نیانداز!

 

الهی! "صفرک در" آمد ، شیوع و انتشار بیماریهای پوستی و سرطانهای مخرب خونی از تک تک مردمان بلاد کبیر هلیله و صاحبان اصلی تمدن هزار مردان بدور بفرما!

 

خداوندگارا! "صفرک در" آمد ، همه چاه و چاله های مسئله ساز و مناقشه برانگیز که در پیش پای پیاده روندگان و دوندگان ورزشکار ، صیادان و کارمندان زحمتکش و همه اقشار جامعه بلاد کبیر هلیله قرار دارد ، خود به نحو مقتضی مسطح بفرما!

 

بار پروردگارا! "صفرک در" آمد ، بخارات موجود در هوا ، صداهای مزاحم در فضا و غناهشت های فراوان در این مکان که از ناحیه پیر دی حسن به سمت بلاد کبیر هلیله روانه گشته ختم به خیر بفرما!

 

معبودا! "صفرک در" آمد ، فضای آرام و عاری از تنش و تشنج ، فحش و ناسزا ، کینه و تمسخر که در این دو ماه بر محتوا و نظرات وبلاگیون تمدن ساز بلاد کبیر هلیله حکمفرما بود تا شروع ماه محرم آینده مستمر بدار!

 

آفریدگارا! "صفرک در" آمد ، شادی قلب نازنین صاحبان وبلاگیون بلاد را نقل محافل خصمانه محتوای وبلاگیون دیگر تمدنها قرار بده! 

 

خالقا! "صفرک در" آمد ، بن علی از سرزمین تونس رفت و پاهای حسنی مبارک در سرزمین مصر لرزان شده است ، شرمنده ام که هر چه بیشتر دانستم ، نادان تر شدم و هر بیشتر گشتم کمتر یافتم و هر چه کمتر گفتم بیشتر رسوا گشتم ، پس خود آشکار نما که خلایق لایق آسایش این بلاد کبیر ، "صفرک در" سال آینده را در کدام سرزمین مقدس با الهی نامه چرکو و مناجات نامه حاجی به ربیع الاول وارد می شوند!