طنز چریکو

نکته های چرکو ۱۴

چیشه چرکو ، پریگ تا اومرو صلابات واویده ،

همش ازش اوه میاد ، دوا درمونی هم سیش نی!

 

خوانندگان جان سلام 

 

بابت این درد به ناگاه تصمیم بر این شد تا بصورت مدرن درمانش کنم ، غافل از گذر ایام در دنیای مجازی سیر آفاق و انفس کرده و به ناگه به "اشک چشم" رسیدم!  

 

این اشک چشم - اووه چیش -  عجب قدرتی دارد ! 

 

قدرت بیکران آن چنان انسانهایی به وزن صد و اندی کیلو را سخت بر زمین می کوبد که اگر صد و چند تکه نشوند ، بلند شدنشان در اندک زمان ، از محالات است!

دیدم که نوشته "اشک مخصوص انسان نیست و در موجودات دیگر هم دیده می‌شود". چرکو به فکر فرو رفت ، "دوکورپا" زانوان خود را به هم چسپاند و  روزمرگی را مرور کرد : 

 

یارانه ، بنزین ، کپسول گاز ، پول آینده قبض برق ، نان ، هلیله ، نیروگاه ، جابجایی ، چال ... ، ورزش صبحگاهی ، نظرات وبسایت حاجی ، جمیع وبلاگیون بلاد ، وبلاگیون جدید ، سقوط اخلاق ، سقوط بن علی ، سقوط هواپیما ، سقوط قیمت طلا و  اینجا و آنجا ...

 

نه  نمی شود !

 

تمام  تلاش خود را برای ریختن تنها یک قطره اشک بخرج دادم ولی نیامد که نیامد!

هیچکدام نتوانستند اشک مرا جاری کنند و در عوض ، لحظه به لحظه خشم ، مرا فزونی گرفت! 

 

با خود گفتم من که زن نیستم فلذا نقشه ای کشیده تا عیال بیچاره و از همه جا بی خبر خود را برای تست واقعیات زیر ، اشک ریزان کنم!

 

اول : وقتی زن‌ها اشک می‌ریزند، بوی اشک مردان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر حتی اشک را نبینند و صدای گریه را نشنوند، خشمشان کم‌تر می‌شود.

 

عیال بیچاره و از همه جا بی خبر از اولین آزمایش موفق بیرون آمد ، سر و صدا کردم  ، "غاره" دادم ، فریاد کشیدم ، بیچاره صورتش سرخ شد و چشمش پر آب ، رفت و به کنجی نشست ، چرکو رام شد و دلش به حال این بیچاره سوخت!

 

دوم : مردان از بوی اشک تأثیر می گیرند!

 

بیچاره عیال من!

رفتم و "خشواشش" کردم ، دستمالی از جیب درآورده و به او دادم ، خوشحال و شادمان البته با فیس و افاده ، اشکان صورتش را با آن پاک کرد ، دستمال را برداشتم و رفتم به کناری تا ببویمش!

اول مزه اش کردم ، شور بود!!!

بعد بوییدمش !

انصافاً عجب بویی داشت ، باور کنید و خود امتحان نمایید!!! دوباره دلم به حالش سوخت! 

 

سوم : ابن نتایج بدان معنی است که اشک نوعی پیام شیمیایی می‌فرستد که روی مردان تاثیر می‌گذارد و این مستقل از دیدن یا شنیدن اشک ریختن زنان است! اما این تاثیر اشک به چه دردی می‌خورد؟  

 

باور کنید راست می گوید این محقق! خود قضاوت کنید:

 

دعوا می شویم! ، اگر اشک ریختند رام می شویم و بر زمین می افتیم! 

قهر می کنیم! ، اگر اشک ریختند رام می شویم و بر زمین می افتیم!

عصبانی می شویم! ، اگر اشک ریختند رام می شویم و بر زمین می افتیم!

ناز می کنند! ، اگر اشک ریختند رام می شویم و بر زمین می افتیم!

خود تقصیر کارند! ، اگر اشک ریختند رام می شویم و بر زمین می افتیم!

و ...