طنز چریکو

نکته های چرکو ۱۳

 اعترافنامه چرکو

 

خوانندگان جان سلام   

 

امروز و دیروز در فضای مجازی بلاد کبیر هلیله جستن را آغاز کرده و جستن را اختیار نمودم. تکنولوژی را پشرفته دیدم ، ریستن پنبه را با ابزارهای مدرن یافتم پس ترس انداختن چرکوی کهنه بجای زباله در شمال بلاد کبیر هلیله مرا به اعترافات تکان دهنده زیر وا داشت: 

 

اولندش: بنده جوراب باف نیستم چون پیشه ام ریستن خروک پنبه است و بافندکی کار من نیست.  

 

دومندش: چرکو توان ایجاد زباله های مضر برای شما ندارد چون پنبه هایش ،مرکب خواب شماست و پنبه دانه هایش نیز نقل محافل شبانه تان می باشد.

 

سومندش: اگر از امروز به ناگاه عکسی در وب منتشر شد که در کنار فردی مرا معرفی می کنند او نمی تواند من باشم چون مایه شرمساری چرکو می باشد! 

 

چهارمندش: چرکو نمی تواند یکی از دو یا سه فرد معلوم الحال نظرات وبلاگیان بلاد باشد چون توان تغییر آی پی ،نام ،ادبیات و لحن متفاوت ندارد لذا به راحتی شناسایی می شود.

 

پنجمندش : چون سابقا چرکو در جهت تشویش اذهان عمومی اشعاری را به ناحق از منابعی به عاریت گرفته نمی تواند در جهت اتحاد و همدلی گامی بردارد!   

 

ششمندش: اصولا چون در گذشته بکارگیری لفظ چالش برانگیز "چال لودری" ایجاد تنش کرده، در همین جا بنده از این اصطلاح ابراز انزجار نموده و حاجی را با تمام قوا مورد حمایت مادی و معنوی خود قرار می دهم. 

 

هفتمندش : چرکو قبلا گفته خواهان جابجایی است اما در محدوده "برم" تا "دره میخور" لذا هر ابراز عقیده ای خارج از این مورد، تحت نام چرکو پیگرد قانونی دارد. 

 

هشتمندش : این حقیر بیانیه ، طومار ،توضیح ، تفسیر و پاسخ دادن به بیانیه ، طومار ،توضیح و تفسیر را شیوه راه خود ندانسته پس هر کجا این را دیدید به شدت تکذیب می کنم. 

 

نهمندش : چرکو مستقلا تصمیم می گیرد و انجمنیان و وبلاگیان دخالتی در تصمیم گیری های من ندارند.

 

دهمندش : به دلیل کسالت و خستگی هفته ، جمعه ها تمام روز در خانه هستم و با لشکریان خود از دیگشی برای تجدید قوا ،برنامه ریزی می کنیم ،لذا متاسفانه شرمساری حضور در محافلی خاص متوجه من نیست!!!