طنز چریکو

بدون شرح !

خوانندگان جان سلام

 

مطلب پیش رو بیش از 1190 کلمه و حرف دارد!

لطفاً برای یک بار که شده قانون 90 ثانیه ای طلایی حضور در وبلاگ چرکو را بشکنید و تا آخر آن را بخوانید!

 

طنز وبلاگی  

 

طنز، یکی از گونه های ادبی مهم و اثرگذار در وبلاگستان به شمار می آید. در حال حاضر، این امکان برای کاربران اینترنت فراهم است که در طنز وبلاگستان، واژه هایی که حتی با نقطه چین هم در نشریات یا کتاب ها نمی آید و در محاورات روزمره جایی ندارد، به وفور و با راحتی استفاده کنند.

گاه به کارگیری این گونه لغات، با هدف عامیانه نویسی به کار می رود و گاه، در خدمت تمایلات بیمارگونۀ نویسنده در می آید و گاهی نیز رنگ عصیان بر علیه هنجارهای موجود پیدا می کند و از این رو به طور گسترده ای در وبلاگ های مختلف اعم از ادبی، سیاسی و غیره کاربرد دارد.

هجو لهجه ، زبان ، ویژگی های خاص قوم های مختلف ایرانی نیز از دیگر نمودهای این هنجارشکنی است، از این رو که در رسانه های رسمی جایی ندارد و به کارگیری این شگرد در طنز گاهی، به اقتضای قالب وبلاگ و مطالب آن، یکسره در خدمت این شیوه از هجو قرار می گیرد.

ویژگیهایی که در بالا از آنها به عنوان ویژگی های طنز وبلاگی نام برده شد، بر عوامل زیر استوار است:

الف - طیف کاربران اینترنت از نظر فکری و اطلاعاتی، گسترده است. وبلاگ ها، به قشر خاصی از جامعه تعلق ندارند و اقشار مختلف، از هر ردۀ سنی، فکری، شغلی و اطلاعاتی، شانس یکسان برای ارایۀ اثر در طنز دارند و از این رو، سطح و زبان آثار پدید آمده از سوی آنها نیز به همین نسبت متفاوت است.

ب - در قیاس با رسانه های مکتوب، عامل زمان، در وبلاگستان نقش مهمتری ایفا می کند. یعنی در وبلاگ ها، کاربران وقت و حوصلۀ کمتری در مطالعۀ مطالب به خرج می دهند و از این رو تعجیل در ارایۀ پیام در نوشته، استفاده از ساختارهای ساده در طنز را در پی دارد که این امر، وبلاگ نویسان را از تکلف و به کارگیری قواعد پذیرفته شده در ادبیات رسمی دور می سازد و اشتباهات زبانی را در طنزهای وبلاگی پدیدار می سازد.

ج - در وبلاگستان، امکان ارایۀ سریع و بی واسطۀ مطلب بدون گذر از فیلترهای معمول کار روزنامه نگاری وجود دارد و بنابراین، نویسنده تعمق و وسواس کمتری در نگارش مطلب در قیاس با رسانه های مکتوب به خرج می دهد.

د - درصد عمده ای از وبلاگ ها را بلاگرهایی می نویسند که در ردۀ سنی جوان قرار دارند و آثار طنز وبلاگی آنها، معمولاً اولین آثار طنزشان است و از این رو، تجربی، پرداخت ناشده و قابل نقد است.

ه - احساس آزادی بی قید و شرط در وبلاگستان، صراحت بیان و گریز از پیچیده نویسی را در مطالب به دنبال دارد. در نتیجه، بسیاری از مطالب طنز، از غنای ادبی( که حاصل تعمق در قالب اثر و به کارگیری صنایع ادبی مثل ایهام و استعاره است)، خالی است.

و - هنجارگریزی و آزادی در انتخاب موضوع و زبان،طنز وبلاگی را در معرض نوآوری هایی در قالب و زبان قرار داده است که در رسانه های رسمی به علت محدودیت های موجود،از آن خبری نیست.

حال می توان این سؤال را مطرح کرد که تاثیر چنین فضایی که در طنز وبلاگستان وجود دارد، بر شرایط اجتماعی،فرهنگی و ادبی جامعه و ذهن مخاطب چیست؟ 

می توان این اثرات را در محورهای زیر خلاصه کرد: 

1-  استفاده از ظرفیت های زبان و گنجایش آن.

2-  امکان ارتباط و آشنایی با طنزنویسان فارسی زبان،فراتر از محدودۀ جغرافیایی،یکی دیگر از اثرات طنز وبلاگی بشمار می آید

3- آشنایی بلاگرهای طنزنویس با هم و تشکیل جامعه های ارتباطی

 ۴-ارائۀ برخی از مطالب مورد علاقه بلاگرها در وبلاگ های مختلف با تغییرات کلی یا جزئی

 5- رویارویی بی پرده و صریح و صادقانه با "خود"

 6- دستیابی به درکی بی واسطه از لایه های پنهان شخصیتی بخش های تاثیرگذاری از جامعه و آشنایی با خواسته های واقعی آنان .

7- فراهم آوردن این امکان برای نویسندگان که فارغ از تنگی محدوده موضوعات، به طرح دغدغه های ذهنی خود بپردازند

8- ارتقای سطح طنز در جامعه، از طریق آفرینش، آزمایش و کشف قالب های جدید در طنز و تعمیق قالب های قبلی.

9- پرداختن به موضوعات مختلف

10- برخورد بهنگام با موضوعات و حوادث روز و اطلاع رسانی سریع از آخرین اخبار و تحولات

11- ایجاد امکان برای بیان صریح و روشن خواسته ها و آمال جوانان

12- شکل گیری نوعی زبان شخصی در طنز و ارایه تصویری خودمانی از اندیشه ها و روحیات

13-امکان تبادل آزاد تجربه در طنز 

در وبلاگستان، شانس حضور رده های گوناگون فکری، سنی، اجتماعی، عقیدتی و اطلاعاتی در طنز، یکسان است. این یکسانی، طیف گسترده ای از مطالب طنز وبلاگی را پدید آورده است که از آثار قوی و ماندگار تا نوشته های ناپخته و ضعیف را شامل می شود. چنین فضایی، برای افرادی که تجربه فعالیت ادبی یا طنز داشته اند، امکان تداوم ارتباط با مخاطب و ارایه اثر بدون قید و بندهای معمول را فراهم می آورد و برای جوان ترها، کسب تجربه و محک خوردن قدرت نگارش طنز را به دنبال دارد. در وبلاگ ها، امکان اطلاع بی واسطه نویسنده از نظرات خوانندگان وبلاگ، وجود دارد، امکانی که به طور معمول در رسانه های جمعی نیست. وبلاگ در ارتباط متقابل با مخاطب قرار دارد و از او بازخورد می گیرد.

خوانندۀ وبلاگ می تواند در بخش «نظرات»، دیدگاه خود را در زمینه مطلب، بنویسد و نویسنده نیز می تواند در صورت تمایل، به نظر او پاسخ دهد. این ارتباط دو سویه، بی شک در رشد و ارتقای سطح کار مؤثر است. همچنین کسب و تبادل تجربه به طور مستقیم، امکانی است که در وبلاگستان به راحتی قابل دستیابی است و می تواند به رشد اطلاعاتافراد منجر شود. این امر، به خصوص از جهت حضور طیف های گوناگون طنز نویس در وبلاگستان، و امکان برقراری ارتباط مستقیم، بی واسطه و سریع با افراد در اینترنت، قابل توجه است .

در هر حال، وبلاگ های طنز،کمتر از نظم و قاعده ی زمانی خاصی پیروی می کنند. بسیاری، چند هفته یا چند ماه یک بار آپدیت (به روز) می شوند و برخی نیز در طول یک روز، چند بار آپدیت می گردند و برخی دیگر، فقط دربرگیرنده چند پست هستند و مدتهاست آپدیت نشده اند. از این رو وبلاگ های طنز، در مقایسه با طنز مطبوعاتی، وضعیت بی نظمی دارند و به طور مستقیم به خواست و تمایل نویسنده وبلاگ برای نوشتن یا ننوشتن وابسته است.

در حالی که آثار و ستونهای طنز مطبوعاتی، برای تداوم خود بیش تر از عوامل بیرونی تاثیر می پذیرند و تا حد زیادی به مسایل جامعه و یا نظرگاه های دست اندرکاران نشریه وابسته اند، وبلاگ های طنز برای انتشار یا عدم انتشار مطالب تابع عوامل درونی (وبلاگ نویس) هستند.